HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM THEO OGSM 2023

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM THEO OGSM 2023

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm theo OGSM 2023 và kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm.

Sáng ngày 14/04, tại Văn phòng chính GGroup – 184a Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Gô Co Vi Na đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị do ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ Đầu Tư Ggroup chủ trì; cùng với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc của GGroup.

Hội nghị đã tổng hợp, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống GGroup trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, toàn thể người lao động GGroup vẫn nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trình bày tại Hội nghị, ông Lê Anh Quân, Tổng Giám đốc Ggroup cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, GGroup đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị minh bạch trong toàn hệ thống GGroup; các lĩnh vực kinh doanh đều có sự phát triền tốt mang lại doanh thu hiệu quả và bền vững.

 

Hình ảnh toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm
Hình ảnh toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Không chỉ khẳng định vị thế qua những con số kết quả ấn tượng, GGroup tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được ghi nhận bởi các đối tác uy tín.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hoàng – Chủ tịch hội đồng quản trị,  đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của từng công ty thành viên và toàn GGroup. Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng quản trị cũng lưu ý những mặt đạt được, chưa đạt được và tồn tại hạn chế của từng mảng kinh doanh, và đưa ra các định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng kết thúc năm 2023.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc GGroup cũng đã đóng góp các ý kiến tham luận để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Ban Lãnh đạo GGroup đề ra cho cả năm 2023.

Dưới đây là hình ảnh hội nghị:

 

 

Leave a Comment