GreenGoCo

GreenGoCo

Công ty Greengoco là thành viên của G-GROUP, văn phòng đặt tại thành phố Bắc Ninh (KCN TIÊN SƠN ). Được thành lập vào năm 2013, GREENGOCO hiện đang phát triển nhanh chóng và đã trở thành nhà cung cấp chính trong Dịch vụ hỗ trợ và cung cấp dịch vụ suất ăn  công nghiệp ở phía bắc Việt Nam.

Sự thành công của chúng tôi đến từ sự cam kết về chất lượng và giá trị của bữa ăn. Điều đó đang giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt khi so sanh với công ty khác trong ngành dịch vụ ăn uống.

Leave a Comment